άνθρωποι που με την δικό τους έργο κυκλοφορούν και τιμώνται στους ανάλογους κύκλους