ο τύπος της έδωσε το πρότυπο της αφελούς ψηλής ξανθιάς σε περιπτώσεις ανάγκης