Α. ΤΑΚΤΙΚΑΜΕΛΗ • Μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 1.Ευστράτιος Πρασίδης-Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου Γνωστικό αντικείμενο: Άλγεβρα ΦΕΚ διορισμού: 466/7.6.2010 τ.Γ' https://myria.math.aegean.gr/~stratos/ 2.Βασίλε