Σε θυμόμαστε, σε ευχαριστούμε και σε τιμούμε Στ. Κ