πίσω στο χρόνο. Γιώργος βαγγέλης Άγγελος που είχαν έρθει από Ν. Αφρική. Ζεστά κλίματα, όχι χιόνια όπως σε χώρες όπως Βουλγαρία κ.λ.π. που παγώνει ο κόσμος εκεί