με τις περιβαλλοντκές δράσεις ευαισθητοποιούμαστε για συγχρονα προβλήματα όπως η ύπουλη ραδιενεργή σκόνη που εισπνεόμενη επιφέρει αναπνευστικά προβλήματα έως και θάνατου