εμπνευσμένος αγωνιστής του σοσιαλισμού μεταλλάσεται σε άιμοσταγή φασίστα μετά το 1920