Κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν για να μαγειρεύουν. Σταματήστε τους.