και με αναλογία 7 προς 10 για να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα