Η Ρέρα Πρωην Δ. Ιωανν. και η ξαδέρφη της μετά την τραγική απώλεια