Ο Συνταγματάρχης Τσιγάντες μαζί με τον απερχόμενο Ιερό Λόχο πέτυχαν ένα μεγάλο κατόρθωμα: να εκκενώσει (17 και 18 Νοεμβρίου 1943) με καΐκια προς την Τουρκία νησιώτες k.l.p. ΕΠΕΙΣΑΝ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ Η ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ!!!