Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα για να μαζέψεις το χρ... που έμεινε απ τα χρόνια