να συνεχίσουμε το αφιέρωμα. Ο Γαμπρός και στα ζερβά του η Αεξια