Η Σάμος σε καλές μέρες:Στιγμιότυπο από DVD Δήμου Βαθέος