Αναμνηστική φωτο:από την προηγούμενη Κυριακή 7-3-16 κάποια προβλήματα στο μάτι που τα αντιμετώπισα