Εταιρείες και επενδυτικοί μηχανισμοί: άλλου τύπου βασιλιάδες (τέως κι αυτοί ή υπάρχουν ακόμα)