.Δήμητρα Σπανού Νίκη Κολλαρα, Ντορέτα Σπανού παιδιά σε ταβέρνα