συγγενείς από την μαμά μου. Δώρα Φιλίππου , μαμά μου, θείος Ανδρέας βογανάτσης, Θεία κατίνα Φιλίππου