0:52 / 37:54 Πάνελ 1, 1ης ημέρας: Νέα γενιά έργων και blending χρηματοδότησης (Κούτρας, Περδικάρης, Μιτζάλης)