Η αδίστακτη επιθετική συμπεριφορά από την προϊστορία έως την σύγχρονη διεκδικιτικη πραγματικότητα είναι ίδια