θρησκευτικές επιλογές στα τέλη του αδιέξοδου 20ου αιώνα