Η ιστορία των Φυσικών Επιστημών . Μέρος τρίτο: Hλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ανακαλυψή της ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα καλώδια τόσο, που άρχισε να νοιώθει ότι δεν υπήρχε πια τίποτα να τον σταματήσει, να επιχειρήσει οτιδήποτε στο μέλλον

2014-12-12 20:52
της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού
 
 
 
Πως παράγεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
 
  • Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγονται από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία
  • Ηλεκτρομαγνητικά κύματα δημιουργούνται επίσης όταν ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατόμου χάνει μέρος της ενέργειάς του και μεταπίπτει σε χαμηλότερη τροχιά ή ενεργειακή στάθμη κοντά στον πυρήνα (Βικιπαίδεια)
 
Αρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε μεταβολή στην ενέργεια
 
 
Μια Άλλη Αποψη:   Τα φωτόνια και η Ανταλλαγή της Ενέργειας 
 
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προέρχεται  από εκπομή φωτονίων 
Το φωτόνιο είναι μποζόνιο
Σύμφωνα με την θεωρία της κβαντομηχανικής 
η ύλη αποτελείται από φερμιόνια ( που έχουν μάζα ηρεμίας ) 
και μποζόνια που έχουν μηδενική μάζα ηρεμίας 
 
Με τα μποζόνια γίνεται η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των φερμιονίων  
.....
( νά η μεταβολή στην ενέργεια)
 
Τα φερμιόνια είναι πιο μικρά από τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια και αποτελούν συστατικά τους)
Τα μποζόνια είναι τα εξής
1. φωτόνιο για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
2. Γλοιόνιο για το ισχυρό πυρηνικό πεδίο
3. Ζ0  και W+/- για το ασθενές πυρηνικό πεδίο
4. Βαρυτόνιο για το βαρυτικό πεδίο
5 Σωματίδιο Higg
kbantiki-fusiki
 
Τα μποζόνια μπορεί να εμφανιστουν οποιανδήποτε στιγμή υπάρξει ενέργεια 
Ανταλλάσσονται μεταξύ των φερμιονίων σε  σε μορφή αυτοτελών ποσοήτων ενέργειας (ε)  (κβάντα)
 
ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΝΙΑ
 
Τα φωτόνια έχουν ενέργεια E = h \cdot f=p \cdot c
 
έχουν μηδενική μάζα ηρεμίας ,ενώ όταν κινούνται, η σχετιστική τους μάζα ( η μάζα η ισοδύναμη με την ενέργειά του) δίνεται από
 m=\frac{E}{c^2}
 
Από την άλλη πλευρά,  όταν με ορισμένους τρόπους δημιουργείται μια  ηλεκτρομαγνητική ταλάντωση, αυτό είναι μια ενεργειακή μεταβολή , που διαδίδεται πλέον στο χώρο, με τη μορφή ενός ταυτόχρονα ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου.
 
Η μελέτη τους στηρίχτηκε  
 Νόμο του Gauss για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο      
Karl Friedrich Gauss. (1777-1855). Γερμανός, ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των αιώνων.
Εικ. 3.1 Karl Friedrich Gauss. (1777-1855). Γερμανός, ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των    

Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια ισούται

με το πηλίκο του ολικού φορτίου που περικλείει η επιφάνεια, προς

τη σταθερά εο

 


  
ΦΕ =   Qεγκ
 
εο
 
 
 Νόμο της Επαγωγής του Michael Faraday (1791 – 1867)
 
Το φαινόμενο της ανάπτυξης διαφοράς δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού που βρίσκεται μεσα σε μαγνητικο πεδίο, όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή του διέρχεται από την επιφάνεια που ορίζει ο αγωγος
 
Η κλασσική θεωρία του  ηλεκτρομαγνητισμού από τον Maxwell 
James Clerk Maxwell big.jpg
καταδεικνύει ότι ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός και το φως είναι όλα εκδηλώσεις του ίδιου φαινομένου, καλούμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από τον Maxwell 
 ονομάζεται «δεύτερη μεγάλη ενοποίηση στη φυσική" [5] μετά την πρώτη πραγματοποιήθηκε απότον Ισαάκ Νεύτωνα 
Οι εξισώσεις του Maxwell 1776
Ε.dΑ = q/επεριγράφει το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  πεδίο που δημιουργείται από ηλεκτρικό φορτίο
∮Β.dΑ = 0 περιγράφει το ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ  πεδίο που δημιουργείται από μαγνήτη
∮Ε.dℓ = -ΦΒ/dt περιγράφει το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ πεδίο που δημιουργείται από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο
∮Β.dℓ = μ0(Ι + ε0dΦΕ/dt)  περιγράφει το ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ πεδίο που δημιουργείται από ηλεκτρικό ρεύμα είτε από μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο
 
 
 
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται σε διάφορες  περιπτώσεις, είναι διαφόρων συχνοτήτων. Το σύνολό τους αποτελεί το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων , το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
 
Η ταχύτητα διάδοσής τους είναι η ίδια για όλο το φάσμα, είναι η ταχύτητα του φωτός
 
Η συχνότητά τους διαφέρει και ταυτίζεται με την συχνότητα με την οποία πάλλεται ένα δίπολο, το οποίο αποτελεί και την αιτία 
 
 
 
 ενδεικτικές συχνότητες και διαφορετικής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες , που δημιουργούνται από διαφορετικές δομές και με αντίστοιχο τρόπο
 
 
Με ποιον τρόπο
 
  εκπέμπονται φωτόνια και δημιουργούν το Η/Μ πεδίο ;
 
(*Ακολουθούμε την πορεία από τις πυρηνικές  διεγέρσεις της τάξης μήκους κύματος 10-10 έως 10-14 μέτρα  1021 Hz  και συχνότητας  1021 Hz που δίνουν την ακτινοβολία γ έως τα ραδιοκύματα και τις ακόμα χαμηλότερες γήινες συχνότητες με μήκος κύματος από 103 έως 107 μέτρα και συχνότητα από 104 έως 1 hz    )
 
οφείλονται σε
 
Α. Ακτινοβολία γ
Σε Διεγέρσεις υποπυρηνικών σωματιδίωντου πυρήνα  εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Marie Curie Έκανε έρευνε πάνω σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες
Ακτινοβολίαγ  10-10 έως 10-14 μέτρα  και συχνότητα 1021 Hz
 Προκύπτουν από πυρηνικές αντιδράσεις, όπως η διάσπαση ραδιενεργών πυρήνων από πρωτόνια εκπέμπονται φωτόνια και στην συνέχεια μπορεί να αλληλοεπιδράσουν και να μετατραπούν σε μποζόνια ασθενούς πυρηνικής αλληλοεπίδρασης. 
Βλέπουμε μεταβολή στην πορεία των πρωτονίων του πυρήνα (κρούσεις) άρα έχουμε επιταχυνόμενα φορτία
 
Ακτινοβολία β  Είναι σωματιδιακής φύσης. Ηλεκτρόνια δημιουργούνται στον πυρήνα από νετρόνια, όταν αποσπώνται από αυτά, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι παραμένει σαν πρωτόνιο . Ταυτόχρονα η διαδικασία αυτή παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας που συνοδεύει την εκπομπή των ηλεκτρονίων 
(επιταχυνόμενα αρνητικά φορτία)
Υπάρχει περίπτωση να γίνει επίσης η εκπομπή κι ενός θετικού ηλεκτρονίου (ποζιτρόνιο)
Ακτινοβολία α Είναι επίσης σωματιδιακής φύσης. Με μάζα δυο πρωτονίων και δυο νετρονίων και +2e θετικό ηλεκτρικό φορτίο
(επιταχυνόμενο φορτίο και εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας)
 
 
 
 
 
Β. Όταν ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατόμου χάνει μέρος της ενέργειάς του και μεταπίπτει σε χαμηλότερη τροχιά . Τότε εκπέμπεται ηλεκτρομαγμητική ακτινοβολία
 Αυτό μπορεί να συμβεί
1. Ακτινοβολία Χ
Μετά από διεγέρσεις ηλεκτρονίων εσωτερικών στοιβάδων ατόμων  που συμβαίνει μετά από "βομβαρδισμό μεταλλικού υλικού μεγάλου  ατομικού αριθμού, συνήθως βολφράμιο ή μολυβδένιο" με  δέσμη ηλεκτρονίων πολύ υψηλού δυναμικού ικανό να διεγείρει και ηλεκτρόνια των εσωτερικών στοιβάδων των ατόμων. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται τότε από το μέταλλο είναι της συχνότητας των ακτίνων Χ  με συχνότητα από 30 PHz - 30 EHz και μήκος κύματος  10 nm με 10 pm 
Ο Wilchelm Rontgen 1845-1923 ανακαλύπτει την ακτινοβολία που έφερε  επανάσταση στην ιατρική επιστήμη και του δόθηκε το Νομπελ΄Φυσικής το 1902
 
2. Ακτινοβολία στο κοντινό υπεριώδες
μετά από διεγεσεις ηλεκτρονίων εξω στοιβάδας ατόμων  (ηλεκτρόνια σθένους)  (Παράγεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συχνότητα στο κοντινό υπεριώδες και στην περιοχή ορατού VIR) 
 
3. Διεγέρσεις και μεταπτώσεις μεταξύ κανονικής και διεγερμένης ενεργειακής στάθμης ηλεκτρονίων ατόμων σε δεσμό
 
Όταν δυο ηλεκτρόνια δημιουργούν δεσμό η συνολική ενέργεια του δεσμού δεν είναι ακριβώς το άθροισμά των ενεργειών που έχουν μεμονωμένα αλλά λίγο λιγότερη 
Η δε  επόμενη στάθμη (διεγερμένη) έχει λίγο μεγαλύτερη ενέργεια από το άθροισμα των ενεργειών.
Η ενεργειακή μεταπήδηση της ενέργειας δεσμού από την μια στάθμη στην άλλη απορροφά ή εκπέμπει ενέργεια 
. Ανάλογα με την διαφορά στην ενέργεια αυτή το φωτόνια έχει μια ανάλογη συχνότητα, 
 
Κατά την ένωση δυο ατόμων στάθμης ενέργειας Ε1 καιΕ2 προκύπτει τροποποίηση των δυναμικών και μειωμένη  ενέργεια κατά δε δηλαδή Ε1 -δε. Η αμέσως επόμενη ενεργειακή τους στάθμη είναι Ε1+δε και Ε2+δε αντίστοιχα για το δεύτερο
Διεγέρσεις και μεταπτώσεις μεταξύ κανονικής και διεγερμένης έχουν σαν αποτέλεσμα εκπομπή Η/Μ κύματος
Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και για αντίστοιχους δεσμούς  μεταξύ υβρυδοποιημένων τροχιακών που προκύπτουν από αμάμειξη τροχιακών ((sp, sp2, sp3) αλλά και για συστήματα συζυγιακών διπλών δεσμών 
 
 
 
Ανάλογα με την διαφορά ενέργειας μεταξύ διεγερμένης και βασικής στάθμης είτε σε κανονικά τροχιακά  
αλλά και 
 υβριδοποιημένα τροχιακα ή συζυγιακό σύστημα διπλών δεσμών  (οπότε η θεμελιώδης στάθμη ενέργειας βρίσκεται ελλατωμένη)  το 
 
φωτόνιο που προκύπτει από την αποδιέγερση  έχει μια συχνότητα που εξαρτάται από την διαφορά της ενέργειας  μεταξύ των δυο ενεργειακών σταθμών, 
 
 
 
Από διεγέρσεις δεσμών υβριδοποιημένων τροχιακών  S,p,d   μετωπικής σ ή πλευρικά π σύνδεσης σε σ* και π* (διεγερμένες)
Αν αυτές οι συνδέσεις διεγείρονται έχουμε σ* και π*
Μετάπτωση από .....   σε.....
1.  σ_σ*       εκπομπή στο απω υπεριώδης <100nm
2.  π_π*       εκπομπή στο άπω υπεριώδης έως υπεριώδης 200nm
3. η_η*       εκπομπή στο άπω υπεριώδης έως υπεριώδης  
4. η_π*      εκπομπή στο υπεριώδης και ορατή       200 έως 800 nm
 
 
Από διεγέρσεις συστημάτων   συζυγιακών διπλών δεσμων
Εδώ αυτή η διαφορά ενέργειας γίνεται τόση ώστε η συχνότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπεται είναι σε περιοχή του φάσματος του ορατού και σε αντίστοιχες περιοχές  χρωμάτων.
Έτσι, η απορρόφηση των φωτός σε 420-430 nm  καθιστά μια ουσία κίτρινη, και την απορρόφηση σε 500-520 nm  κόκκινη. Γιατί βέβαια ακολουθεί η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ώστε να επανέλθουν στις θεμελιώδεις και συμφερότερα ενεγειακά  βασικές βασικές τους στάθμες  ενέργειας). Η εκπομπή γίνεται με την συχνότητα που απορροφούν.
Δηλαδή η εκπομπή γίνεται  στις ίδιες συχνότητες σύμφωνα με νόμο του ηλεκτρομαγνητισμού.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό έγχρωμων ενώσεων, που εμφανίζονται παρακάτω, είναι ένα σύστημα εκτενώς συζευγμένα π-ηλεκτρόνια.
 
                           βλέπε άρθρο Δήμητρα Σπανού webnode   Τα χρώματα στη Χημεία και γιατί εμείς τα βλέπουμε
 
 
 
 
Γ. Σε μοριακούς δεσμούς  αλλαγές της  ενεργειακής στάθμης  σε δεσμούς ατόμων του φέρνει αλλαγή σε ορισμένες ιδιότητες του μορίου Όπως διπολική ροπή , ενέργεια δεσμών τάσης, κάμψης κ.α. 
 
1 Από υπαρξη σε καταστάσεων μεσομέρειας με διαφορετικές διπολικές ροπές  και ταλαντώσεις των μορίων μεταξύ των καταστάσεων αυτών
 (υπεριώδης ακτινοβολία UV 400 nm έως 10 nm)
 
2. Από διεγέρσεις δεσμών μεταξύ των ατόμων σε ορισμένα μόρια προκύπτει  αλλαγή στην τάση των δεσμών την κάμψη δεσμών (περιοχή υπερύθρου IR)
 
 
 
 
 
Δ. Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με διάφορες διατάξεις - μηχανισμούς 
Μικροκύματα
  microwaveaΜάγνητρο. Παράγει μικροκύματα σε φούρνο μικροκυμάτων
 Εκπομπή ηλεκτρονίων από  λαμπτήρα πυράκτωσης στο κέντρο. Περιστροφή του δίσκου. Η πορεία των ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε κυκλική (κυκλική επιτάχυνση με συνέπεια την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας) Από τα ανοίγματα στην περιφέρεια διαφεύγουν μικροκύματα
κατ'εξοχήν υψηλή συχνότητα UHF (ultra high frequency) 300–3000 MHz 10–100 cm τηλεοπτικές εκπομπές, κινητή τηλεφωνίαασύρματα τηλέφωναασύρματα δίκτυα Η/Υ, αυτόματες κλειδαριές αυτοκινήτων, φούρνοι μικροκυμάτων, GPR
υπερυψηλή συχνότητα SHF (super high frequency) συχνότητας 3–30 GHz και μήκους κύματος 1–10 cm ασύρματα δίκτυα, δορυφορικές συνδέσεις, δορυφορική τηλεόραση, πόρτες γκαράζ
εξαιρετικά υψηλή συχνότητα EHF (extremely high frequency)συχνότητας 30–300 και μήκους κύματος GHz 1–10 mm ραδιοτηλεσκόπιατηλεπισκόπηση (remote sensing), οπλικά συστήματα, ανιχνευτές/συστήματα ασφαλείας
 
E. Κύματα που παράγονται από ταλαντούμενα ηλεκτρικά δίπολα  (κυκλώματα LC)  κεραίες
σχετική εικόνα
 
Η παραγωγη ηλεκρομαγνητικών κυμάων και η εφαρμογή της θεωρίας του Maxweell έγινε από τον Heinritch Hertz to 1886 
 ο πρώτος που πέτυχε την εκπομπή, μετάδοση και λήψη ραδιοκυμάτων και επινόησε τον ηλεκτρικό ταλαντωτή (παλλόμενο ηλεκτρικό δίπολο
 
πως το κύκλωμα LC εξελίχθηκε σε κεραια εκπομπης Η/Μ κυμάτων
 
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από κεραία που είναι ένα μεταμορφωμένο κύκλωμα πηνίου πυκνωτη (LC) Προφανής η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων εφόσον δημιουργούνται ενελλασσόμενα ρεύματα. Και βέβαια το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συνέπεια αυτού
 
Ραδιοκύματα  3 Hz έως 300 GHz. με συχνότητες μεταξύ 30ΚHz και 300 GHz 
 Μακρά  LF (low frequency)  Συχνότητα από 30–300 kHz  μήκος κύματος 1–10 km ραδιοφωνικές μεταδόσεις AMραδιοφάροι (NDB), ερασιτεχνικά walkie-talkie (μόνοΗΠΑ)
Μεσαία MF (medium frequency) Συχνότητα από 300–3000 kHz μήκος κύματος 100–1000 m ραδιοσυστήματα πλοήγησης (NDB), ραδιοφωνικές μεταδόσεις AM, τηλεπικοινωνίες σε ναυτιλία και αεροναυτιλία
Βραχέα HF (high frequency) συχνότητας  3–30 MHz  και μήκους κύματος 10–100 m βραχέα (ραδιόφωνο), ερασιτεχνικές ραδιοεκπομπές, walkie-talkie
Υπερβραχέα HF (high frequency) συχνότητας  30–300 MHz  και μήκους κύματος 1–10 m ραδιοφωνικές μεταδόσεις FMτηλεοπτικές εκπομπέςαεροναυτιλίαGPR
 
ΣΤ. Ηλεκτρικά ρεύματα .  Όταν υπάρχουν επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία - εναλλασσόμενα ρεύματα. 
 1.Από τα κινούμενα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια του πλάσματος  
 
 Πλάσμα είναι η τέταρτη μορφή της ύλης όπου υπό την επίδραση ακραίων συνθηκών τα άτομα διασπώνται σε πρωτόνια, ηλεκτρόνια και ιόντα. Πρωτόνια ηλεκτρόνια και άλλα ιόντα όταν κινούνται όταν βρεθούν υπό την επίδραση πεδίου. Σε εναλλασσόμενο πεδίο δίνουν Η/Μ φαινόμενα.
Τα συναντάμε στο εσωτερικό της γης  και στην μαγνητόσφαιρα . Διεργασίες  σε περιβάλλον πλάσματος , γίνονται αντιληπτά σε ορυχεία και εάν μετατραπούν σε μηχανική ταλάντωση δίνουν υπόκωφος ήχος -ULF- περιοχή μήκους κύματος 1000 έως 100 χιλιόμετρα συχνότητας 300–3000 Hz.  Συσχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα, χρησιμοποιούνται από τον στρατό για ασφαλείς επικοινωνίες. 
Στον ήλιο με την επίδραση του μαγνητικού πεδίου του, περιοχές πλάσματος στην επιφάνεια του ήλιου δημιουργούν τις ηλιακές εκλάμψεις και τον ηλιακό άνεμο που ξεπερνούν το ηλιακό μαγνητικό πεδίο και εξακοντίζονται στο διάστημα.
 
 
 
 
2.  Από κινούμενα φορτία εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος σε ηλεκτρικά δίκτυα διανομής  (SLF mήκος κύματος 1.000–10.000 km  συχνότητας 50–60 Hz )  Στο εναλλασσόμενο ρεύμα έχουμε περιοδική  εναλλαγή της πολικότητας και φοράς του ρεύματος και βέβαια αυτό σημαίνει επιτάχυνση φορτίων και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Εγκεφαλικά κυματα. Η διέγερση του νευρικού συστήματος και η απελευθέρωση ηλεκτρικού ρεύματος από νευρώνα σε νευρώνα είναι κβαντισμένη (ουδός). Δεν έχουμε συνεχή αλλά μεταβαλλόμενη διαβίβαση. Άρα  ηλεκτρικά φορτία  κινούνται με επιτάχυνση
Ανάλογες είναι οι συχνότητες των εγκεφαλικών κυμάτων
Παρατηρούνται συχνότητες τεσσάρων ειδών ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
 
  • τα κύματα α (8-13 Hz)
  • τα κύματα β (13-30 Hz)
  • τα κύματα δ (1-4 Hz)
  • και τα κύματα θ (4-8 Hz)
  • και μια ακόμη κατηγορία κυμάτων, τα κύματα γ (περίπου 30-70 Hz). Σχετίζονται με τη συνείδηση(consciousness) μια λειτουργία που ακόμη δεν είναι κατανοητή.Από πειράματα φαίνεται ότι σχετίζονται με  νεοφλοιικής δραστηριότητας και εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ξυπνήματος και κατά τη διάρκεια του ύπνου REM.
Κάποιοι άνθρωποι κάνουν προσπάθειες να επηρρεάσουν τις ακτινοβολίες του εγκεφάλου με στόχο πάντα την θεραπεία.
 
 
3. Πολύ χαμηλή συχνότητα ή VLF  (υπερμακρά)  και ο υπέρηχος όταν μετατρέπονται σε μηχανικά κύματα, συχνότητας από 3 ​​kHzέως 30 kHz και μήκη κύματος 10-100 χιλιομέτρων. (στενή ζώνη συχνοτήτων)  Αντανακλώνται από την ιονόσφαιρα ταξιδεύουν σε μια τεθλασμένη πορεία γύρω από την γη, διαπερνούν περίπου 40 μέτρα σε θαλασσινό νερό (επικοινωνίες με υποβρύχια)
 
 
 
 ή από κινούμενα φορτία -ηλεκτρικό ρεύμα διαφόρων συχνοτήτων είτε καλωδιακή ELF ή ασύρματες από επαγωγικά ηλεκτρικά ρευμάτα, που εκπέμπονται από κεραίες, ραντάρ, ασύρματα δίκτυα, δορυφορυκές επικοινωνίες (ραδιοσυχνοτήτων (RF) και  μικροκυμάτων (MW)
 
Ραδιοσυχνότητες Από την αρχή του μέχρι την περιοχή των υπερύθρων(100000-0,001m).
 
4. Από διεγέρσεις ατμών μετάλλου Ακτινοβολία μονοχρωματική Συγκεκριμένων χαρακτηριστικών συχνοτήτων για κάθε μέταλλο
LASER
 Light Amplification byStimulated Emission of Radiationενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας
Τα λέιζερ παράγουν συμφασικό, μονοχρωματικό φως , δηλαδή συγκεκριμένο μήκος κύματος που διαδίδεται σε στενές δέσμες, αντίθετα με τις συιθισμένες πηγές που εκπέμπουν σε όλες τις κατευθύνσεις 
 
 
Μια συνοπτική εικόνα δίνει ο πίνακας κάτω
 
 
 ΗΛΕΚΡΤΟΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΡΥΠΑΝΣΗ
Από τον περασμένο αιώνα όταν οι εφαρμογές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άρχισαν να μπαίνουν μαζικά στην κοινωνία κι μόνο όχι σε ειδικές περιπτώσεις, η ζωή μας έχει γίνει πολύ πιο εύκολη. (Στη φωτογραφία κάτω μια από τις πρώτες τηλεφωνικές εταιρείες του περασμένου αιώνα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ζούμε λοιπόν μέσα σε έναν κόσμο ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών Κυματοειδούς φύσης,  που συμβάλλουν, ανακλώνται, ενισχύονται, περιθλώνται γενικά  αλληλοεπηρεάζονται. Φυσικά ή τεχνητά και ακόμα και βιολογικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που παράγουμε εμείς με τη λειτουργία των οργάνων μας και του νευρικού μας συστήματος. Ας μην ξεχνάμε αυτό. Η αλληλεπίδραση -το μπλέξιμο αυτών των ακτινοβολιών και η ανεξέλεγκτη εκπομπή τους μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες. Πολλοί πιστεύουν και όχι άδικα πως
η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση θα αναρριχηθεί στην κορυφή του «πάνθεον» των σημαντικότερων απειλών για την παγκόσμια υγεία
Μεγάλη επίδραση έχει στους ζωντανούς οργανισμούς και ιδιέταιρα σε αυτούς με πολύπλοκο και ευαίσθητο νευρικό σύστημα όπως ο άνθρωπος. Παρεμβολή στα νευρωνικά κυκλώματα μπορεί να έχουν απρόσμενες επιπτώσεις στην λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και όλου του οργανισμού. 
Ισχύει ήδη νομοθεσία για την ρύπανση αυτή και καλό είναι να εφαρμόζεται.
Δήμητρα Σπανού
 
 
 
ΠΗΓΕΣ
Φυσική για Ποιητές.Robert March
Βιβλία ΟΕΔΒ
https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρομαγνητική_ακτινοβολία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ραδιοκύματα
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_low_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Very_low_frequency
https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/UV-Vis/spectrum.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/Εγκεφαλικά_κύματα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ακτίνες_Χ
https://www.protovoulia.org/book/export/html/17909
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://users.sch.gr/kassetas/ed0ASEP0010.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζέιμς_Κλερκ_Μάξγουελ
https://physics4u.gr/blog/
https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B101/541/3556,14636/
 
akatergasto
rapti talioyr nanos nasos atzelina zoli g. papavasil     panagitsA
alex                                                                     ilits 
....... pavlos K gynaika toy xatzigeorg  popi dimos gythio mario;