Ακόμη και σήμερα ,σκοτεινές κυβερνήσεις στέλνουν σε άσυλα ανιάτων τους αντικαθεστωτικούς αφού πρώτα φροντίζουν να τους τραυματίσουν.Φυσικά εκεί δεν θεραπεύονται ποτέ

2019-07-03 23:57

της Δήμητρας Σπανού

Στην Ιαπωνία 

Some prisons in Japan becoming 'like nursing homes' amid surge in elderly offenders

δηλαδή
. Ορισμένες φυλακές στην Ιαπωνία γίνονται «σαν νοσηλευτικά σπίτια», εν μέσω αυξήσεως των ηλικιωμένων παραβατών

Αλλά,

Σε κάποια σκοτεινά καθεστώτα μπορεί να συμβεί το αντίθετο . Για διάφορους λόγους , κυρίως για να μην γίνονται γνωστές , οι εσωτερικές αντιθέσεις ατόμων για διάφορα θέματα διακυβέρνησης, μπορεί να ισχύσει και το αντίθετο , (όπως πολλές περιγραφές έχουν δημοσιευθεί και μέσα από βιβλία, ταινίες κ.α. )

Some nursing homes in somewhere , becoming 'like prisons ' amid surge in politically disagreeable

δηλαδή

Κάποια νοσοκομεία  κάπου, γίνονται «σαν φυλακές» λόγω των  αυξανόμενων πολιτικών δυσαρεσκιών

 

 

 Χρήσιμες διευθύνσεις:

Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

 (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης  https://www.coe.int › CPT ›

 About the CPT

Image result for Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ιφιγένεια ΚαμτσίδουImage result for Ιφιγένεια Καμτσίδου,

 

ιδέ

https://politik.gr/%CE%B7-%CE%B9%CF%86%CE%B9%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80/

Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου www.nchr.gr/

 Για να βρείτε το δίκιο σας!