Ακρωτηριασμοί και τρίτος κόσμος, Τεραστιος αριθμός ακρωτηριασμένων ανθρώπων που οφείλεται ,λένε, σε αυτοκινητιστική, σε εργατικά ατυχήματα και σε νάρκες. Μήπως όμως "Ελεγχόμενοι λαοί είναι οι αρωτηριασμένοι λαοί;

2018-11-07 09:30

Δήμητρα Σπανού

διαβάστε το

www.oandplibrary.org/poi/1996_01_045.asp

Οι ακρωτηριασμοί σαν μέσο της Αποικιοκρατικής διακυβέρνησης

Επειδή είμαστε άνθρωποι με αντίληψη τουλάχιστον ικανοποιητική, οι εξηγήγεις και αναλήσεις για τον τεράστιο αριθμό των ακρωτηριασμών σε αναπτυσόμενες χώρες είναι γελοίες

Επεξήγηση του τίτλου: "Ελεγχόμενοι  λαοί είναι οι αρωτηριασμένοι λαοί"

Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια όταν στον χώρο του Πανεπιστήμιου της Πάτρας ξεφύτρωναν νέες πολύ προχωρημένες θέσεις "πέραν του ΚΚΕ" (Out of Greek Communist Party) με σημαία την πραγματική ελευθερία, και όπου οι αριστεροί προβάλονταν σαν χώρος συντηρητικός και ξεπερασμένος κυκλοφορούσε (αστεία το νομίζαμε βέβαια) το σλόγκαν: "Καλός Κνίτης είναι ο νεκρός Κνίτης" κατά παράφραση ενός άλλου συνθήματος της εποχής της ρωσικης επανάστασης κ.λ.π.

( Κνίτες ήταν η νεολαία του ΚΚΕ)

Έστι λοιπόν παράφρασα κι εγώ το Πατρινό αλλά και Βυρωνιώτικο σύνθημα κι έγινε έτσι

Βέβαια οι αποικιοκράτες των Ινδιών αρχηγοί στην παράδοση ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν: Είναι γνωστό, αν και έχει εξαλειφθεί από το Internet ότι στην Ινδία οι ακρωτηριασμοί μεθοδεύονταν από τους αποικιοκράτες και την Εταιρία εκκμετάλλευσης αποικιών σε αισχρό βαθμό . Τόσο που ανάγκαζαν και γονείς να κάνουν αυτήν την αποτρόπαια πράξη για να μην τους σκοτώσουν τα παιδιά τους. Και βέβαια στην συνέχεια η εκμετάλευση.

Οι ακρωτηριασμένοι άνθρωποι, πρόσφεραν την δωρεάν εργασία τους στις διάφορες βιοτεχνίες όπου δούλευαν (και δουλεύουν ακόμα), όπως και παιδιά.  Τότε... Φαντάζομαι πόσο αυτό θα έχει εξελιχτεί σήμερα μετά από δυο τρεις αιώνες. 

μετάφραση από το δημοσίευμα 

Η αιτία και η επίπτωση του ακρωτηριασμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο

Για την παρουσίαση αυτή εξετάστηκαν 388 αναφορές, συμπεριλαμβανομένων άρθρων περιοδικών, εκθέσεων προόδου, εκτιμήσεων πεδίου, εσωτερικής τεκμηρίωσης, βιβλίων, εφημερίδων και άρθρων περιοδικών. Πολλές από τις οργανώσεις που ασχολήθηκαν με τους παρωδρυωμένους έδωσαν πολύ ευγενικά πρόσθετα υλικά και μια συλλογή άρθρων δόθηκε από την RECAL στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Ένα γενικό σημείο σχετικά με τη συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με την αποκατάσταση του ανήλικου στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι ότι οι παράμετροι αναζήτησης πρέπει να περιλαμβάνουν νάρκες, πρόσφατους πολέμους, ανθρωπιστικά προγράμματα, λέπρα, καθώς και ακρωτηριασμό, προσθετική, ορθωτικά και αναπηρικά καροτσάκια. Όλοι αυτοί οι τομείς θα οδηγήσουν σε πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

 

Το έγγραφο αυτό είναι οργανωμένο σε επτά ενότητες που περιλαμβάνουν: την αιτία και την εμφάνιση ακρωτηριασμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο. δράσεις για την αποκατάσταση των ακρωτηριασμένων ατόμων · προγράμματα αποκατάστασης των ακρωτηριασμών στον αναπτυσσόμενο κόσμο · πολιτιστικά, γεωγραφικά και οικονομικά εμπόδια για την αποκατάσταση των ακρωτηριασμών · ταξινόμηση αποκατάστασης. προσθετική κουλτούρα επαγγελματικών κτιρίων; και τα αποτελέσματα στην αποκατάσταση των ακρωτηριασμών και στην προθετική παραγωγή.

 

 

Αιτία ακρωτηριασμού

Η αιτία του ακρωτηριασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξής τους. Μπορεί να βρίσκονται σε πόλεμο και σε παρακμή, σε μεταπολεμική ανάπτυξη ή σε ειρήνη. Στις ζώνες πολέμου και στις μεταπολεμικές ζώνες, ο μεγαλύτερος αριθμός ακρωτηριασμών προκύπτει από τις εκρήξεις των μαχών και των ναρκών ξηράς. Σε άλλες χώρες, τα τροχαία ατυχήματα και τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν κοινά αίτια ακρωτηριασμού.

 

Οι νάρκες ξηράς αφήνουν μια θανατηφόρα κληρονομιά που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες μετά τον πόλεμο. Αρκετές δημοσιεύσεις από τους γιατρούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα προσφέρουν ένα καλό υπόβαθρο για το θέμα αυτό, όπως και ένα πρόσφατα δημοσιευμένο βιβλίο με τίτλο Πόλεμος των Μεταλλείων. Πολλά άρθρα περιοδικών και εφημερίδων έχουν γραφτεί για τις νάρκες ξηράς που περιλαμβάνουν σύντομες συζητήσεις για έργα προσθετικής, ιδιαίτερα σε άρθρα για την Καμπότζη, το Βιετνάμ και την Αφρική (Αγκόλα, Μοζαμβίκη και Ουγκάντα).

 

 

Τα τροχαία ατυχήματα προκαλούν ακρωτηριασμό σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η «κυκλική κινητοποίηση» του αναπτυσσόμενου κόσμου σε συνδυασμό με υπερφορτωμένα λεωφορεία, φορτηγά και διάφορα καροτσάκια με ζώα, πλήθος ανεπαρκώς διατηρούσαν τους δρόμους. Η κακή ασφάλεια των οχημάτων και των οδηγών οδηγεί σε πολλά ατυχήματα. Οι επακόλουθοι τραυματισμοί αντιμετωπίζουν λιγότερες από επαρκείς ή ανύπαρκτες ιατρικές υπηρεσίες και συχνά καταλήγουν σε λοιμώξεις και ακρωτηριασμούς. Τα ατυχήματα με αμαξοστοιχία αναφέρουν ότι προκαλούν 14.000 ακρωτηριασμούς ετησίως στην Ινδία. Τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας, ειδικά στη γεωργία, προκαλούν πολλούς ακρωτηριασμούς όταν αγνοείται η εργασιακή ασφάλεια.

 
Για την παρουσίαση αυτή εξετάστηκαν 388 αναφορές, συμπεριλαμβανομένων άρθρων περιοδικών, εκθέσεων προόδου, εκτιμήσεων πεδίου, εσωτερικής τεκμηρίωσης, βιβλίων, εφημερίδων και άρθρων περιοδικών. Πολλές από τις οργανώσεις που ασχολήθηκαν με τους παρωδρυωμένους έδωσαν πολύ ευγενικά πρόσθετα υλικά και μια συλλογή άρθρων δόθηκε από την RECAL στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Ένα γενικό σημείο σχετικά με τη συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με την αποκατάσταση του ανήλικου στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι ότι οι παράμετροι αναζήτησης πρέπει να περιλαμβάνουν νάρκες, πρόσφατους πολέμους, ανθρωπιστικά προγράμματα, λέπρα, καθώς και ακρωτηριασμό, προσθετική, ορθωτικά και αναπηρικά καροτσάκια. Όλοι αυτοί οι τομείς θα οδηγήσουν σε πληροφορίες σχετικά με το θέμα.
 
Το έγγραφο αυτό είναι οργανωμένο σε επτά ενότητες που περιλαμβάνουν: την αιτία και την εμφάνιση ακρωτηριασμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο. δράσεις για την αποκατάσταση των ακρωτηριασμένων ατόμων · προγράμματα αποκατάστασης των ακρωτηριασμών στον αναπτυσσόμενο κόσμο · πολιτιστικά, γεωγραφικά και οικονομικά εμπόδια για την αποκατάσταση των ακρωτηριασμών · ταξινόμηση αποκατάστασης. προσθετική κουλτούρα επαγγελματικών κτιρίων; και τα αποτελέσματα στην αποκατάσταση των ακρωτηριασμών και στην προθετική παραγωγή.
 
Η αιτία και η επίπτωση του ακρωτηριασμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο
Αιτία ακρωτηριασμού