Ανεργία από την μία έλλειψη εργατικών χεριών από την άλλη!

2023-08-31 13:28

Δημητρα Σπανού


https://www.imerisia.gr/anergia

Αγορά εργασίας: Επιμένουν οι ελλείψεις εργαζόμενων σε τουρισμό και πρωτογενή τομέα

Πριν από μερικά χρόνια και ειδικά σε αυτά των μνημονίων για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτό της ανεργίας. Σήμερα οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες και η ανεργία αποτελεί ένα πρόβλημα εφάμιλλο αυτού της έλλειψης εργατικών χεριών


οι μετρήσεις σε ποσοστά


Σε 11,4% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2023


Μείωση ποσοστού ανεργίας στο 10,9% τον Μάρτιο 2023

Στο 10,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, έναντι του 12,7% τον Μάρτιο 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,3% τον Φεβρουάριο 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 508.744 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 100.395 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 (16,5%) και κατά 14.096 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (2,7%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 14,5% από 16,8% τον Μάρτιο 2022 και στους άνδρες σε 7,8% από 9,4%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 24,2% από 28,9% και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,2% από 11,9%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.166.819 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 2.694 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 (0,1%) και αύξηση κατά 59.417 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (1,4%).