Αντιγράφω το ημερολόγιο γεγονότων γιατί από ένα λάθος πάτημα στο κουμπί κινδυνεύει να εξαφανιστεί από το side moy

2019-06-16 09:21

Της Δήμητρας Σπανού

Χωρίς να καταλάβω πως έγινε, μάλλον πατήθηκε κατά λάθος το πλήκτρο διαγραφής κι έφυγε όλο το κομμάτι "ημερολόγιο γεγονότων" από την επεξεργασία, όμως δεν δημοσιοποίηση την αλλαγή. Αντιγράφω τώρα ότι προλάβω από το internet ώστε να μη χαθεί.