Από την Συμφωνία της Γιάλτας (Ι. Στάλιν και Ο. Τσώρτσιλ στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης ίσχυσε το καθεστώς των ποσοστών. Μήπως το ποσοστό των 90τοις εκατό που σώθηκε στην Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν ένα μοιραίο λάθος για την επιβίωση του λαού καιπεριβάλλοντο

2023-07-28 15:50

Δημητρα Σπανού

Αποτίμηση της συμφωνίαςΕπεξεργασία

Η συμφωνία επικύρωνε μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση στη νοτιοανατολική Ευρώπη ήδη κατεχόμενη από τα Σοβιετικά στρατεύματα. Όπως επισημαίνει ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, επρόκειτο για μια «προσπάθεια συναντίληψης των δύο ηγετών [..] (και κατανόησης) σχετικά με τα όρια που έθετε στην ισχύ τους η εξέλιξη του πολέμου»[3] Οι Άγγλοι ως ναυτική δύναμη ενδιαφέρονταν γεωστρατηγικά για την Ελλάδα ενώ αδυνατούσαν να ελέγξουν στρατιωτικά τη Βαλκανική ενδοχώρα. Αντίστροφα, οι Σοβιετικοί ενδιαφέρονταν πιο πολύ για τις χώρες του εσωτερικού, ο έλεγχος των οποίων ήταν αναγκαίος για τη δική τους ασφάλεια. Είναι επίσης σημαντική για το μέγεθος του κυνισμού με τον οποίο αντιμετώπισαν οι δύο χώρες το ζήτημα «στο μέσον του μεγαλύτερου πολέμου για την ελευθερία στην ιστορία»[4] Οι δύο πλευρές είχαν αντιληφθεί τα όρια των δυνατοτήτων τους και είχαν αυτοπεριοριστεί στην επίτευξη των στόχων τους. Κι αν ακόμα δεν υφίστατο η συγκεκριμένη συμφωνία «η αγγλοσοβιετική συνεννόηση και πάλι θα υπήρχε» Τέλος, δεν αποτελούσε μια γενική διευθέτηση των νικητών του πολέμου για τη διαίρεση όλης της Ευρώπης.[5]

ΧώραΠοσοστά ΕΣΣΔΠοσοστά ΗΒ
Βουλγαρία Βουλγαρία75%25%
 Ελλάδα10%90%
 Ουγγαρία50%50%
 Ρουμανία90%10%
 Γιουγκοσλαβία50%50%