Από το DW αφιέρωμα στον War in Ukraine. Διαδηλώσεις με σύνθημα "Ρuttin go home"! Κι εδώ φωνάξαμε το ίδιο για τον δικτάτορα Παπαδόπουλο Το1974. Κι έφυγε! (Άσχετα αν μετά ήρθε ο Ιωαννίδης και το Κυπριακό"

2022-02-28 18:33

Δήμητρα Σπανού

www.youtube.com/watch?v=jNhh-OLzWlE