Από τον χώρο εργασίας μου. Αναίτια δεν εγκρίνουν από την ΔΔΕ Α Αθήνας (;) ένα απλό σχολικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής Εκπ/σης που υπέβαλα στον σχολείο μου

2018-01-09 11:24
Αναίτια απόρριψη σχολικού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης . Αναζητώ την υπαιτιότητα
 
 
 

Στις 02-11-2017 εντός της καθορισμένης προθεσμίας έκανα υποβολή σχολικού προγράμματος περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα " φαρμακευτικά φυτά  . Ουσίες των φυτών με φαρμακευτικές ιδιότητες" προς το 1ο Γυμνάσιο Δάφνης για να προωθηθεί προς έγκριση στο αρμόδιο τμήμα της ΔΔΕ Α Αθηνών. 

Στην φόρμα αίτησης που συμπλήρωσα   έδωσα μόνο τον αριθμό των παιδιών της Β τάξης που θα συμμετείχαν αλλά όχι τα ονόματα (αν και ήδη τα είχα) με το σκεπτικό ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στις επόμενες ημέρες. 

 Η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Δάφνης κα Ελευθερία Παπαδάκη με πληροφόρησε την άλλη ημέρα ότι ζήτησαν άμεσα τα ονόματα από την ΔΔΕ Αθηνών ώστε να περάσω την έγγριση

Της τα έδωσα αμέσως -αν και το βρήκα παράξενο γιατί γνωρίζω από κοντά πως λειτουργεί ο τομέας της Περιβαλλοντικής. ( εφόσον είχα κάνει Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής για τον νομό Σάμου)που υπηρετούσα τότε για έξη χρόνια  1997 έως 2003). 

Σήμερα κι ενώ με τους μαθητές έχω ξεκίνησει το πρόγραμμα αυτό, η Δ/ντρια του 1ου Γυμνάσιου Δάφνης  κα Ελευθερία Παπαδάκη μου έδωσε ένα έγγραφο αρ. πρ 26149 ημ. 15-1-2018 που της είχε έρθει από την ΔΔΕ Α Αθήνας (που θα το φωτοτυπήσω και θα σας το αποστείλω εφόσον έχω σοβαρές αμφιβολίες για το νόημά του στο οποίο δεν φαίνομαι μεταξύ των καθηγητών του πρώτου Γυμνασίου των οποίων εγκρίθηκαν προγράμματα. Σε ξεχωριστή σελίδα φαίνεται απόσπασμα από πίνακα με 1 σειρά στην οποία βρίσκεται το όνομά μου και η ένδειξη πως δεν εγκρίθηκε λόγω εκπρόθεσμης αποστολής μαθητών. 

 

σε συνέχεια

Σε συνέχεια επισυνάπτω σε 1 σελίδα το μέρος από τον πίνακα που δεν εγκρίνει το σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικης Εκπαίδευσης που κατέθεσα στο σχολείο μου. Σύμφωνα με πρ Περ/νσης Π&Δ Εκπαίδευσης Δ/νση Β/θμιας Α Αθήνας Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων στις 15-1-2018 αρ. πρ. 26149 προς κκ Δ/ντες Σχολικών μονάδων ΠΕ & ΔΕ ΔΔΕ Α Αθήνας

αναφέρει εκπρόθεσμη αποστολή της ομάδας των μαθητών ενώ εγώ όταν μου ζητήθηκαν έδωσα τα ονόματα  των παιδιών της ομάδας την επόμενη σχολική μέρα στην Δ/ντρια Κα Παπαδάκη του 1ου Γυμν. Δάφνης.