Απορίες με το τέλος της χρονιάς: Πότε, πως και γιατί, ο πληθυσμός της Ελλάδας από τα ΛΙΓΟΤΕΡΑ από 9 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ που ήταν για πολλά πολλά χρόνια, τώρα, σύμφωνα με αριθμητικά στοιχεία που προκύπτουν από το Covid ΑΥΞΗΘΗΚΕ σε περισσότερο από10,5 εκατομύρια

2021-12-31 20:35

Σπανού Δήμητρα

ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Πότε, πως και γιατί, αυξήθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας σε πάνω από 10,5 εκατομύρια, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο;

Από στοιχεία που δίνουν για το Covid οι τηλεοράσεις ως προς τον αριθμό νοσούντων, εμβολιασμένων κ.λ.π. και το πασοστά τους επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας αυτής, προκύπτει ένα ανεξήγητη αύξηση του πληθυσμού της.