Ας μιλήσουμε για ασυμπτωματικούς φορείς... και ας μας ενημερώσουν οι υπεύθυνοι, πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να είναι ασυμτωματικός, προτού εμφανίσει συμπτώματα! Φτάνουν οι 2,5 μήνες της γκαραντίνας ή είναι λιγότερο;

2021-01-23 23:26

της Δήμητρας Σπανού

 

Πολύς ο λόγος τελευταία για τους ασυμπτωματικούς. Ας μελετήσουν οι αρμόδιοι  λίγο περισσότερο το θέμα, για να μην τραβιούνται άδικα υγιείς άνθρωποι με νοσοκομεία και ραπιντ τεστ κι έρχονται σε επαφή με την ασθένεια χωρίς λόγο.

από την https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82

Ο ασυμπτωματικός φορέας (γνωστός και με τους όρους υγιής φορέας ή απλώς φορέας) είναι ένα πρόσωπο ή άλλος οργανισμός που έχει μολυνθεί από ένα παθογόνο, αλλά δεν εμφανίζει συμπτώματα της λοίμωξης από την οποία έχει μολυνθεί.[1]

Αν και δεν επηρεάζεται από το παθογόνο, ο ασυμπτωματικός φορέας μπορεί να μεταδώσει μια ασθένεια σε άλλα άτομα ή να εμφανίσει συμπτώματα σε ύστερα στάδια μιας ασθένειας.

......... μερικά παθογόνα μπορούν να παραμείνουν αδρανείς σε ένα ανθρώπινο οργανισμό για μια χρονική περίοδο.[3]

Αν έχουν κάτι να ενημερώσουν οι αρμόδιοι ας το κάνουν γιατί μας έχουν κάπως μπερδέψει!