Υπάρχει ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΙΑ σε ισχυρισμούς από TV για ύπαρξη Εβραϊκών κοινοτήτων στην Αρχαία Ελλάδα; Πως στην Ρωμαιοκρατούμενη Ελλάδα του 1ου μ.Χ. αιώνα υπήρχε ελεύθερη Εβραϊκή κοινότητα (της υπό σκληρή Ρωμαϊκή κατοχή Ιουδαίας) που υποδέχεται τον Απ.Παύλο;

2022-05-07 14:44

Δήμητρα Σπανού

παρακολουθώντας το βίντεο από youtube Ιουδαϊσμός Χριστιανισμός

05 03 11 2010 Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός - YouTube

Αναρρωτώμαι :  Μήπως,

Υπάρχει ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΙΑ σε ισχυρισμούς  ύπαρξης Εβραϊκών κοινοτήτων στην Αρχαία Ελλάδα; Πως στην Ρωμαιοκρατούμενη Ελλάδα του 1ου μ.Χ. αιώνα υπήρχε ελεύθερη Εβραϊκή κοινότητα (της υπό σκληρή Ρωμαϊκή κατοχή Ιουδαίας) που υποδέχεται τον Απ.Παύλο;

από το δημοσίευμά μου

Η συνέχεια κατά τους ιστορικούς χρόνους είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Η Ευρώπη κατακλύζεται από διαρκή κύματα επικισμού και επικίνδυνους επιδρομείς

 Παραθέτω την παράγραφο που δείχνει πως δεν είχε κινηθεί εκείνη την εποχή Εβραϊκό στοιχείο προς τον Ελλαδικό χώρο, που ακόμα βέβαια  δεν είχε αρκετή δύναμη  ώστε να επιτρέψει κάτι τέτοιο.

 

...Δεν αγνοούμε επίσης την επίδραση των Εβραίων στην εξέλιξη της Ευρώπης και του κόσμου. 

Κλειστή κοινότητα με δική τους θρησκεία που τους κράτησε ενωμένους όλα τα χρόνια τους με Αρμενοειδή χαρακτηριστικά και έντονη σωματική και ψυχική ιδιομορφία. Μετά την διασπορά τους από την Παλαιστίνη κινήθηκαν οι περισσότεροι προς Βορράν μέσω Ρωσίας για Ευρώπη όπου και εμφανίστηκαν επιμειξίες στον κατά κανόνα καθαρά φυλετικό Εβραικό λαό. Το 1450 π.Χ κατακτούν την Παλαιστίνη από τους Έλληνες κατοίκους , ακολουθούν περίοδοι πολέμων και αιχμαλωσιών από Ασσύριους Βαβυλώνιους και Πέρσες και όταν τους επιτρέπεται ένα μέρος τους επιστρέφει και οι υπόλοιποιπροτιμούν την διασπορά και το εμπόριο.

 

σκέτομαι επίσης:

 το 50 μ.Χ. που έφθασε εδώ κι εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος την θρησκεία της Αλήθειας της Καθαρότητας της Αθωότητας της Δικαιοσύνης, που είναι ο Χριστιανισμός, αν υπήρχαν Εβραίοι δεν θα έκανε ο Παύλος την αναφορά για τον Άγνωστο θεό.

 Γιατί Έλληνες προυπάντησαν τον Παύλο και δεν γνώριζαν για τον Θεό που θα τους μιλούσε...

Ο άγνωστος θεός ήταν  η προσπάθεια των Ελλήνων - αν μεταξύ των θεοτήτων  υπήρχε και κάποια θεότητα που δεν εγνώριζαν, να την συμπεριλάβουν  και να την τιμούν επίσης. Γι αυτόν τον λόγο υπήρχε βωμός αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό με την επιγραφή "τω αγνώστω θεώ".

Δήμητρα Σπανού

 

Η αναφορά στον Άγνωστο Θεό έγινε από τον Απόστολο Παύλο με παράφραση επιγραφής σε βωμό στην Αθήνα και υιοθετείται από την Εκκλησία, ως ένδειξη ύπαρξης μιας θεότητας που λάτρευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι πέραν από το Δωδεκάθεο και τις αναρίθμητες μικρότερες θεότητες. Μιας θεότητας στην οποία κατά τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι προσέφεραν τιμές χωρίς να ξέρουν ούτε την ύπαρξή της, ούτε το όνομά της.

Wikipedia · Κείμενο κάτω από την άδεια CC-BY-SA