ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΥ: Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ

2019-11-04 20:26

 ΕΓΩ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΠΑΝΟΥ, ΕΧΟΥΣΑ ΣΩΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ ΟΡΙΖΩ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ,  ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ 4-11-2019 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 25-12-2019

 Σχετικά με τα θέματα κινητής περιουσίας, εάν υπάρξουν κάποιες ασάφειες, επιθυμώ τα φυσικά παιδιά μου να διασαφηνίσουν τα ίδια, τα όποια θέματα προκύψουν, σύμφωνα με το έννομο συμφέρον τους και με γνώμονα την ευχερέστερη ροή και εξέλιξη των γεγονότων  προς το καλό όλων μας.

Η φυσική εξ αίματος  μητέρα τους. Δήμητρα Σπανού του Νικολάου και της Μαρίας γενημένη στην Αθήνα στις 6-10-1957 και

 με αριθμό αστ. ταυτότητας ΑΟ 051041 εκδοθείσα στις 12-6-2019 στο αστυνομκό τμήμα Καισαριανής Αθηνών

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙς 17-1-2020

Αν υπάρχουν ή αν υπάρξουν οφέλη από τυχόν καταθέσεις τώρα ή αργότερα να κεφαλαιοποιούνται άμεσα. Δήμητρα Σπανού

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 19-4-2020

Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα φυσικά παιδιά - κληρονόμους έως την συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας του δεν έχει αποκτήσει την προσωπική του αυτονομία, την κατά το δυνατόν αυτόβουλη εξέξιξη της προσωπικότητάς του και της μόρφωσής του, πράγμα το οποίο που συνεπάγει την επίγνωση των καταστάσεων και την επίλογή των αποφάσεών του, εξαιρείται της.  διανομής της κινητής περιουσίας μου.

Η απόφαση και η επιλογή για την τυχόν ως άνω εξαίρεση επίκειται σε αποφάσεις και συμφωνίες που εκ των προτέρων έχουν ληφθεί από αυτούς τους ίδιους, σε χρονική στιγμή που επίσης οι ίδιοι θα προαποφασίσουν. Δήμητρα Σπανού