Εκτός πραγματικότητας οι εντολές του Υπουργείου Παιδείας. Μας ζητούν να παίρνουμε απουσίες στην τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σαν να είναι όλα κανονικά, και χωρίς να έχουν δώσει ειδικές οδηγίες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

2021-01-25 18:15

 

από την Δήμητρα Σπανού καθηγήτρια Χημικός στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης

 

Μεταφέρω έγραφο που μόλις μας ήρθε γιατί ο κορονοϊός φαίνεται πως κάνει πολλούς να χάνουν την ψύχραιμη σκέψη τους. 

 (το έντονο χρώμα είναι δική μου) σημείωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr email : spoudonde@minedu.gov.gr Πληροφορίες : Α. Νιγιάννης Ι. Ζυμβρακάκης Ι. Καπουτσής Τηλέφωνο : 210-344.2237 (Δ.Ε.) 210-344.2191 (Ε.Α.Ε.) 210-344.3617 (Ε.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Μαρούσι, 25/01/2021 Αρ. Πρωτ. : 8290/ΓΔ4 ΠΡΟΣ:

  1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας 3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών και στην κατάθεση βαθμολογίας Α΄ Τετραμήνου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια), σας ενημερώνουμε για τα εξής:  Η καταχώριση των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξετασθεί κατά το τέλος του Β΄ Τετραμήνου.  Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

 Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Μακρή 3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γκίκα 4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 5. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 6. Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων 7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 8. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α΄ 9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 10. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 11. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 12. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματα Α΄ και Β΄ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας 3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr email : spoudonde@minedu.gov.gr Πληροφορίες : Α. Νιγιάννης Ι. Ζυμβρακάκης Ι. Καπουτσής Τηλέφωνο : 210-344.2237 (Δ.Ε.) 210-344.2191 (Ε.Α.Ε.) 210-344.3617 (Ε.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ