Ένα παλιό βιβλίο -λεύκωμα, που είχα από παλιά "Εμπρός στον έτσι που χάραξε ο τέτοιος" με φωτογραφίες από φοιτητικές καταλήψεις της δεκαετίας 75 ' 85 και που τώρα πια, το κοιτώ με σκεπτικισμό

2019-05-16 17:53

από την Δήμητρα Σπανού