Ενδιαφέρον άρθρο που βρήκα: Όταν οι Άγγλοι και οι συνεταίροι τους ξεκινάν να βοηθήσουν: ταξίαρχος Burker Benfield έρχεται για βοήθεια το 1944 στην Ελλάδα.

2019-11-07 18:56

Δήμητρα Σπανού μεταφέρω

praxisreview.gr/%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-burker-benfield-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%83/

 

Image result for ταξίαρχος Burker Benfield

Image result for ταξίαρχος Burker Benfield