Ενδιαφέρον θέμα :Τσιπάκια,το κλειδί για περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία ;

2020-10-02 20:58

από Δήμητρα Σπανού που το βρήκα και το μεταφέρω

www.youtube.com/watch?v=LqaxrBymk9k&list=UL9coqQlOtHpw&index=1381