Φρικαλεοτητας συνέχεια .... Βασάνιζε ανθρώπους, ακόμα και παιδιά για να καταγράφει τις αντιδράσεις του ώστε να εκδόσει κι αυτή ένα επιτυχημένο βιβλίο

2017-11-11 19:49

της Δήμητρας Σπανού

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο πόλεμος, με την μορφή διωγμών παρεμβάσεων, τρομοκρατίας, προσφυγιάς,,  που δεν έχει σταματήσει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και στην  χώρα μας, φέρνει μαζύ του μεμονωμένα περιστατικά καθημερινής τρέλλας, που δεν φτάνουν στο αποδυναμωμένο και χειραγωγημένο δικαιονομικό σύστημα, αλλά ακούγονται σαν φήμες και παιρνούν στην αφάνεια.

Κάποιο άτομο με σημαντικές στηρίγματα ώστε να  μην υπάρχει ο φόβος της αποκάλυψης,  βασάνιζε ανθρώπους και κατέγραφε λεπτομερώς τις αντιδράσεις τους θέλοντας να περιγράψει και να γεμίσει τις σελίδες συγγραφικού έργου που επιθυμούσε να εκδόσει.  Στόχευε σε ένα ολοκληρωμένο λογοτεχνικό και επιστημονικό έργο που από την άλλη πλευρά θα έδινε στην ανθρωπότητα αντίστοιχα οφέλη που θα αντιστάθμιζαν την ζημιά που προξενούσε !