Γενεύη: Πόλη που υπογράφηκαν 4 Συμβάσεις κατά των βασανιστηρίων σε πολίτες, μέσα ή γύρω από πολεμική ζώνη. Δεν διευκρινίζεται βέβαια εάν τα βασανιστήρια επιτρέπονται εκτός πολεμικών ζωνών. Αν όχι θα πρέπει να προχωρήσουν και σε 5η. Που να εφαρμόζεται!

2019-08-31 07:08

της Δήμητρας Σπανου

 

Η Γενεύη πρέπει να είναι η τελευταία πόλη στον κόσμο που θα πρέπει να καταγγελθούν βασανιστήρια

εφόσον εκεί είναι ποι υπογράφηκαν τεσσερες Συνθήκες κατά των βασανισμών

 

  www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/15A460C1DB3EF331C2257A3000294867/$file/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ%20ΤΗΣ%20ΓΕΝΕΥΗΣ%20ΠΕΡΙ%20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ%20ΤΟΥ%20ΑΜΑΧΟΥ%20ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.pdf

 

Τα άρθρα της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης (1949) ορίζουν εκτενώς τα βασικά δικαιώματα των αιχμαλώτων (πολιτών και στρατιωτών) κατά τη διάρκεια του πολέμου, θεμελιώδεις προστασίες για τους τραυματίες και θεμελιώδεις προστασίες για τους πολίτες μέσα ή γύρω από πολεμική ζώνη. Οι Συμβάσεις του 1949 επικυρώθηκαν εν όλω ή με επιφυλάξεις από 194 χώρες[1].