Για την καλύτερη προστασία από τον κορωνοιό. Αποφεύγουμε να εισπνέουμε διάφορες σκόνες, ιδιαίτερα αυτές των πυροσβεστήρων και λιπασμάτων

2020-10-04 07:52

από Δήμητρα Σπανού  χημικός .

Είναι γεγονός ότι οποιοδήποτε αναπνευστικό πρόβλημα, επιτείνεται από διάφορους παράγοντες. Γνωρίζοντας ότι οι περισσότερες πυροσβεστικές σκόνες βρουν καλύπτοντας επιφάνειες και καταστέλλοντας έστι την φωτιά, είναι βέβαιο ότι, η εισπνοή κάποιων τέτοιων ειδών θα επέτεινε το πρόβλημα της ασθένειας  του κορωνοϊού.

Χωρίς βέβαια να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα του ιού, ξέρουμε ότι ο ιός αυτός προσβάλει τους πνεύμονες και τις επιφάνειες των πνευμονικών κυψελίδων εμποδίζοντας την ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων. Έτσι η εισνοή τέτοιων θα ήταν επιπλέον επιβάρυνση.  Δ.Σ.

 

Μια από τις ουσίες των πυροσβεστήρων είναι το φωσφορικό αμμώνιο που χρησιμοποιείται και σε λιπάσματα. Το παρακάτω άρθρο όπως και οι αναφορές του δίνουν περισσότερες πληροφορίες  el.thpanorama.com/articles/qumica/fosfato-de-amonio-frmula-propiedades-y-usos-principales.html