Η Αθήνα δεν υπήρξε ποτέ πρωτεύουσα αυτοκρατορίας και το πολίτευμά της από την αρχαιότητα και μετά ήταν η δημοκρατία. (οι Ρωμαίοι αγαπούν τις αυτοκρατορίες και την απεριόριστη ισχύ που στηρίζεται στην δυστυχία άλλων.. )

2018-09-29 12:17

της Δήμητρας Σπανού

 
αντιγράφω από ιστοσελίδα και η υπογράμμιση δκή μου
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1&oq=%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j0j69i61l2.9373j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Athens
Capital of Greece
Athens is the capital of Greece. It was also at the heart of Ancient Greece, a powerful civilization and empire. The city is still dominated by 5th-century BC landmarks, including the Acropolis, a hilltop citadel topped with ancient buildings like the colonnaded Parthenon temple. The Acropolis Museum, along with the National Archaeological Museum, preserves sculptures, vases, jewelry and more from Ancient Greece.

μετάφραση

Αθήνα

Πρωτεύουσα της Ελλάδας

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ήταν επίσης στην καρδιά της Αρχαίας Ελλάδας, ένας ισχυρός πολιτισμός και αυτοκρατορία. Η πόλη εξακολουθεί να κυριαρχείται από ορόσημα του 5ου αιώνα π.Χ., συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης, μια ακρόπολη στην κορυφή κορυφής με αρχαία κτήρια, όπως ο ναός του Παρθενώνα. Το Μουσείο της Ακρόπολης, μαζί με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, διατηρεί γλυπτά, αγγεία, κοσμήματα και πολλά άλλα από την Αρχαία Ελλάδα.

Αθήνα
Πρωτεύουσα της Ελλάδας
Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ήταν επίσης στην καρδιά της Αρχαίας Ελλάδας, ένας ισχυρός πολιτισμός και αυτοκρατορία. Η πόλη εξακολουθεί να κυριαρχείται από ορόσημα του 5ου αιώνα π.Χ., συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης, μια ακρόπολη στην κορυφή κορυφής με αρχαία κτήρια, όπως ο ναός του Παρθενώνα. Το Μουσείο της Ακρόπολης, μαζί με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, διατηρεί γλυπτά, αγγεία, κοσμήματα και πολλά άλλα από την Αρχαία Ελλάδα.