2001

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου υλοποιεί το έργο «Συνδυασμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων για τα νησιά Σάμο, Ικαρία και Φούρνους», το οποίο βρίσκεται σήμερα στην τρίτη φάση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG CII / Ξηρασία. Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων.
  • Η μορφοποίηση μιας διαδικασίας εκτίμησης εναλλακτικών πολιτικών στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων με έμφαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών με αρμοδιότητα στους υδατικούς πόρους, πάνω στα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης.
  • Η ENVIROTECH θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, το λογισμικό της Βάσης Δεδομένων και την εφαρμογή του μοντέλου διαχείρισης υδατικών πόρων για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Μιχάλης Μιχαλιάδης, Διεύθυνση Γεωργίας Σάμου, τηλ. +30 22730-80401.

 

 

Εδώ μάλιστα στην Αθήνα οι πισίνες δεν λείπουν και μάλιστα σε περιοχές που έχουν κοντά την θάλασσα