Η Hristina Pardatou και ο κουρκουμάς (αναδημοσίευση για να φωτίσει απορίες)

2023-07-13 16:44

απο την Δήμητρα Σπανού

https://1.yakovlbit.com/QyyS/?sub1=yarch&sub2=sub2&sub3=sub3&sub4=sub4&sub5=sub5&fbclid=IwAR1LV4L80sb72Tbv4DfU_FURYh2DLpgxhGpHdbAOxPYcc1kNO8U4-WsRXxY_aem_Ab66mkKMkx5Sds9JfvG7oo9ZFICESncrdJhfznsYOZa-G1aTQZmMJOeSNMHxzs0qM5UWRVMtbWzufxsVZKbGmCry