Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών. Περιεχόμενα

2015-07-21 09:11

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Μέρος πρώτο: Οι Φυσικές Επιστήμες από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση από τον Μεσαιωνικό σκοταδισμό

Oi Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιότητα

ΟΙ Φυσικές Επιστήμες στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση

 

 

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Μέρος Δεύτερο: Πως η ανακάλυψη του ηλεκτρονίου και του κινούμενου ηλεκτρικού φορτίου επιταχύνει τοις εξελίξεις στις Φυσικές Επιστήμες και πως αυτό στην συνέχεια συντελεί στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων

Η ύπαρξη του  ηλεκτρονίου και ο εντοπισμός του στοιχειώδους φορτίου

Η σύνδεση ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων

Παράλληλα εξελίσσεται η Χημεία. Ανακαλύπτονται αρκετά Χημικά στοιχεία και γίνεται προσπάθεια να ταξινομηθούν

 

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Μέρος Τρίτο: Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Η ανακάλυψή της απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα καλώδια τόσο, που άρχισε να νοιώθει πως δεν υπήρχε πια τίποτα να τον σταματήσει, να επιχειρήσει οτιδήποτε στο μέλλον

Πως  παράγεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Μια άλλη άποψη: Τα φωτόνια και η ανταλλαγή της Ενέργειας

ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΝΙΑ

Τα φωτόνια έχουν ενέργεια

Η μελέτη τους στηρίχθηκε

Η κλασσική θεωρία του  ηλεκτρομαγνητισμού από τον Maxwell

Οι εξισώσεις του Maxwell 1776  Ε.dΑ = q/ε0 , ∮Β.dΑ = 0 , ∮Ε.dℓ = -ΦΒ/dt , ∮Β.dℓ = μ0(Ι + ε0dΦΕ/dt)  
 
Με ποιον τρόπο εκπέμπονται φωτόνια και δημιουργείται Η/Μ πεδίο
Διεγέρσεις υποπηρηνικών σωμστιδίων
Όταν το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου χάνει ένα μέρος της ενέργειάς του και μεταπίπτει σε χαμηλώτερη τροχαιά
Σε μοριακούς δεσμούς μορίων αλλαγές στην ενεργειακή στάθμη δεσμών μεταξύ ατόμων  φέρνει αλλαγή σε ιδιότητες της ουσίας 
 
 
 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με διάφορες διατάξεις - μηχανισμούς 
 
Κύματα που παράγονται από ταλαντούμενα ηλεκτρικά δίπολα  (κυκλώματα LC)  κεραίες
 
 Ηλεκτρικά ρεύματα .  Όταν υπάρχουν επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία - εναλλασσόμενα ρεύματα. 

 
 
Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Μέρος Τέταρτο Οι Επιστήμες της Ζωής
 
Ιστορικά 
 
Ο Όρκος του Ιπποκράτη στα Νέα Ελληνικά
 
18ος αιώνας και μετά. Στα ίχνη της Επιστημονικής Γνώσης
Μαρί Φρανσουά Μπισά, Γιαν Ινγκεχνους, Αντον ντε Μπάρι, Δαρβίνος, 
Ο ΠΙΟ ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΟΣ.  ΣΚΈΨΕΙς ΑΠΌ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
 
 
 
Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Μέρος Πέμπτο. Πέρα από την Κλασσική Φυσική. Η κβάντωση των Φυσικών Μεγεθών. Πληρώνει ο Θεός με δόσεις;
 
Πριν από την Κβαντική θεωρία της ύλης
Κλάδοι της Κλασσικής φυσικής 
 Κλασσική Μηχανική
Κλασσική θεωρία των πεδίων
Κλασσική στατιστική μηχανική , Γενικευμένη θεωρία της σχετικότητας, Ο διισμός της ύλης
 
Η κβαντική θεωρία της ύλης (γενικά)
Η αρχή της κβαντικής θεωρίας
Στα υλικά σώματα
Η εφαρμογή της κβαντικής θεωρίας σε ατομικές και μοριακές δομές. Η κβάντωση της ενέργειας των ηλεκτρονιακών στοιβάδων και της θέσης της τροχαιάς της περιστροφής τους κατά την κατασκευή των ατόμων
 

Κβάντωση στα υποπυρηνικά στοιχειώδη  σωματίδια και στις αλληλοεπιδράσεις  μεταξύ τους. Η κβάντωση επεκτείνεται και προτείνονται και άλλες στοιχειώδεις ποσότητες

Κβαντική Χρωμοδυναμική
Κβαντική ηλεκτροδυναμική
Μποζόνια W και Z
Η βαρύτητα
ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΒΑΝΤΩΣΗ
Χωρίς την κβάντωση η ύπαρξη σταθερών ατομικών δομών θα ήταν τελείως αδύνατη
Κβάντωση στην εκλυση ή απορρόφηση ενέργειας στις χημικές αντιδράσεις

 

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Μέρος Έκτο: Η θεωρία του Χάους

Η επιστήμη του 20ου αιώνα θα παραμείνει στην μνήμη των ανθρώπων για τρια μόνο πράγματα:την σχετικότητα, την κβαντομηχανική και το χάος...
Η αστάθεια προκαλεί χάος

Αλλά είναι αυτή επίσης που εισάγει νέες μορφές 

Έχει το χάος νόμους;

Σύντομο ιστορικό

Τα δυναμικά πεδία και η τοπολογία

Δομές έκλυσης

Περιοχές των αλλαγών φάσεων

Η απεικόνιση επαναφοράς ή αλλιώς τομή Πουανκαρέ

Ομάδα επανακανονικοποήσης

 

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών. Μέρος Έβδομο: Πέρα από την Κλασσική Φυσική. Η Κβάντωση των Φυσικών μεγεθών. Μέρος Δεύτερο: Η  Ερμηνεία των κβαντικών φαινομένων από  "σκληρά" Μαθηματικά

William Hamilton

Louis de Broglie

Erwin Schrodinger

Max Bohr

Werner Heisenberg

Robert Sanderson Mulliken

Παραδείγματα

Η κβάντωση στην δημιουργία χημικού δεσμού και στην δημιουργία σταθερών μορίων

 

 

 

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών. Μέρος Όγδοο. Οι Φυσικές Επιστήμες το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα 1. Οι ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.

ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιστορία γλωσσών του υπολογιστή 

Γλώσσα μηχανής πολύ χαμηλού επιπέδου

Συμβολική γλώσσα (assemply) και γλώσσα χαμηλού επιπέδου (low level languages)

Γλώσσες υψηλού επιπέδου

Η ιστορία των τελευταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα

1η γενιά υπολογιστών και γλώσσα μηχανής

Οι υπολογιστές εξελίσσονται 2η γενιά υπολογιστών

Βελτιώνεται ο υπολογιστής και αξιοποιείται σε δύδκολες και βαρετές δουλειές

Fortran, H εκτόξευση του Sputink1

Τρίτη γενιά υπολογιστών και γλώσσες υψηλού επιπέδου.

ALGOL

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι  μυούνται στην νέα επιστήμη

Στόχος ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

Lisp Η λίστα σαν βασική δομή δεδομένωνΟι επαγγελματίες της πληροφορίας

Η πληροφορική στην Χημεία Η μελέτη στην δομή μεγαλομορίων με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι επιταχυντές σωματιδίων

SIMULA

Στόχος ο ανθρώπινος εγκέφαλος (συνέχεια)

Πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Μετάφραση και ερμηνεία προγράμματος.

Ο υπολογιστής εξελίσσεται

C , C++

Εξειδικευμένη χρήση υπολογιστών σε διάφορες εργαςίες και επιστημονικά πεδία

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός υπολογιστών 

Smalltalk

ADA

JAVA

PROGOL

H Επιστήμη του Χάους και οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

 

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Μέρος Ένατο:  Οι Φυσικές Επιστήμες το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα 2. Η γενετική

Οι παρεμβάσεις στην διαδικασία της ζωής

Το γενετικό υλικό

συνεχιζεται..