Λογαγιασμός Πειραιώς

2018-07-23 11:23
Μεταβολή στο Υπόλοιπο του Λογαριασμού
Λογαριασμός: 5708-***-323
Ποσό Συναλλαγής: -30.16 EUR (ΧΡ)
Τύπος Συναλλαγής: ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ
Ημερομηνία Εκτέλεσης: 21/07/18 05:06
Ημερομηνία Αξίας: 23/07/2018
Λογιστικό Υπόλοιπο: 408.98 EUR
Διαθέσιμο Υπόλοιπο: 408.98 EUR
Αιτιολογία 1: KAMIT SEYAHAT YATCIL AYDIN
Αιτιολογία 2: 168,00 TRY430589xxxxxx5006