Μια Πρωτοβουλία για να σημειωθούν τα ιστορικά γεγονότα της αμφιλεγόμενης ιστορικής περιόδου των τεσσάρων Σταυροφοριών καθώς και της μοιραίας σχέσης τους με το Βυζάντιο

2023-05-05 21:20

Δήμητρα Σπανού

 

υπό κατασκευή

Οι 4 σταυροφορίες από την Α΄ Στσυροφορία το 1096 μ.Χ.  έως την Δ΄που έληξε το 1204 μ.Χ.

Οι Σταυροφορίες ονομάστηκαν οι εκστρατείες των λαών της Δύσης, που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία  των παπών, προκαθήμενων της  Δυτικής Εκκλησίας, με στόχο αφ' ενός ενός προσκυνήματος στις περιοχές που εζησε ο Χριστός αλλά κυρίως για να εξοντώσουν αυτούς που είχαν καταλάβει Τούρκους και Άραβες που είχαν κατακτήσει από το 1055 την Συρία και στην συνέχεια το Ιεροσόλυμα

 

απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο Ιστορία Β Λυκείου

Στην πραγματικότητα η ιδέα της σταυροφορίας, η οποία, κατά την επικρατέστερη άποψη, ήταν ξένη στο Βυζάντιο, προσέφερε στον παπισμό την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του έναντι των γερμανών ηγεμόνων και ιδιαίτερα του Ερρίκου του Δ'. Οι πάπες, στον αγώνα τους κατά του Ερρίκου Δ', επιδίωκαν την υποστήριξη των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Από την πλευρά του ο Αλέξιος Α', στα δύσκολα χρόνια του πολέμου με τους Πατζινάκες και τους Κομάνους, είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει μισθοφόρους στη Δύση. Από τον πάπα όμως ο Αλέξιος ανέμενε μισθοφόρους, όχι σταυροφόρους. Επί πλέον, οι σταυροφόροι εμφανίστηκαν μπροστά στην Κωνσταντινούπολη σε μία εποχή που ο Αλέξιος είχε απαλλαγεί από τους κινδύνους και ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει στην Ανατολή. Για το λόγο αυτό έγιναν δεκτοί με δυσπιστία.

 

Κατά αυτές τις εκστρατείες, οι σταυροφόροι, δημιουργούν κράτη στις περιοχές του Ελλαδικού χώρου και της Μικράς Ασιας. Ήδη από την Α Σταυροφορία δημιουργούν τα παρακάτω κρατη - κρατίδια όπως αναφέρεται στην Βικιπαίδεια 

από  την Βικιπαίδεια μεταφέρω

Μετά την Α΄ Σταυροφορία ιδρύθηκαν τα εξής κράτη:

ενώ μετά την τρίτη σταυροφορία...

Μετά την Γ΄ Σταυροφορία ιδρύθηκε το:

Ως αποτέλεσμα της Δ΄ Σταυροφορίας ιδρύθηκαν τα εξής κράτη στον Ελλαδικό χώρο:

αλλά και μικρότερες οντότητες, όπως:

τελικά με κάποιες αφορμές...

στις 13 Απριλίου του 1204 πολιορκήθηκε και κατελήφθη η Κωνσταντινούπολη από τους Σταυροφόρους.

 Το Βυζάντιο, που ήταν ήδη σε παρακμή από τον προηγούμενο αιώνα, έπεσε στα χέρια των Σταυροφόρων . Βυζαντινοί Αξιωματούχοι και αριστοκράτες  προσπάθησαν να διατηρήσουν την οντότητά τους με την ίδρυση άλλων κρατών και με στόχο να επανακτήσουν την Κωνσταντινούπολη . τα κράτη αυτά ήταν:

  το Δεσποτάτο της Ηπείρου που ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Κομνηνό Δούκα, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που ιδρύθηκε από τους αδελφούς Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς, και η Αυτοκρατορία της Νίκαιας που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Λάσκαρη. (https://el.wikipedia.org/wiki/η αυτοκρατορία της Νίκαιας)

Από την Αυτοκρατορία της Νίκαιας, όπου είχε μεταφερθεί προσορινά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 1261, ο Αυτοκράτορας της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας 

κατόρθωσε την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, κατέλυσε τη Λατινική αυτοκρατορία και επανασύστησε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.

 

ΠΗΓΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΩΣ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ

https://el.wikipedia.org/wiki/Σταυροφορικά κράτη

https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2698/Istoria_B-Lykeiou_html-empl/index3_7.html

https://el.wikipedia.org/wiki/Αυτοκρατορία της Νίκαιας

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82