Οι άστοχες ενέργειες πρέπει να στιγματίζονται: Τράπεζα κλείνει λογαριασμό μου (κοινό με παιδί μου, που ανοίχτηκε όταν ακόμα το παιδί ήταν ανήλικο) Χωρίς να προσκομιστεί κανένα πιστοποιητικό του λογαριασμού (βιβλιάριο ή κάρτα)

2016-08-06 20:41

Χωρίς κανένα πιστοποιητικό του λογαριασμού (που δεν έφυγαν ποτέ από τα χέρια μου) μόνο με το όνομα του συνδικαιούχου η Εθνική Τράπεζα Καρλοβάσου, εξοφλεί λογαριασμό και τον αφαιρεί από την κάρτα τραπέζης μου,

ΜΟΝΟ με το όνομα και αίτηση (υποθέτω) του  παιδιού (που είναι ενήλικας πλέον και συνδικαιούχος βέβαια, αλλά δεν  του έχω παραχωρήσει  ποτέ, κάποιο στοιχείο για τον λογαριασμό αυτό , ούτε  και έχει δει ποτέ του το βιβλιάριο καταθέσεων ή την κάρτα αναλήψεων),

Έτσι χωρίς να έχει προσκομισθεί κάποιο αποδεικτικό στοιχείο (βιβλιάριο, κάρτα) μόνο με το όνομά του η Εθνική Καρλοβάσου προβαίνει στην παρακάτ ενέργεια που πληροφορούμαι τυχαία. 

 

Δήμητρα Σπανού ΑΕ 942114