Οι κινήσεις ομάδων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης να αναπληρωθεί η διδασκαλία των μαθημάτων που αποσύρθηκε από τα σχολεία λόγω κορωνοϊού από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η απάντηση που έθεσα

2020-03-24 18:30

  Κύριοι συνάδελφοι, επισημαίνω ότι πριν την έναρξη αυτής της συγκινητικής προσπάθειας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ώστε να συνεχίσει η εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τον αποκλεισμό από την άμεση επαφή με όλους, όπως  μας επέβαλε ο κορωνοϊός, θα πρέπει να λάβουμε υπ όψη, ότι  πολλοί συνάδελφοι στερούνται από τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και την άνεση ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται ώστε να τον χρησιμοποιούν. Θα πρέπει  νομίζω να ξεκινήσουμε από αυτό. Ευχαριστώ. Δήμητρα Σπανού ΑΜ 170635 Χημικός

 

Στάλθηκε από την Αλληλογραφία για Windows 10

 

Από: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Αποστολή: Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 10:14 μμ
Θέμα: Fwd: [gym-a] Fwd: 39676_2020 Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 


----- Προώθηση μηνύματος από "Δ.Δ.Ε Α' ΑΘΗΝΑΣ" <mail@dide-a-ath.att.sch.gr> -----
Ημερομηνία: Mon, 23 Mar 2020 10:23:01 +0200
       Από: "Δ.Δ.Ε Α' ΑΘΗΝΑΣ" <mail@dide-a-ath.att.sch.gr>
      Θέμα: [gym-a] Fwd: 39676_2020 Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
      Προς: _ΓΥΜΝΑΣΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΑ_ΝΕΟ <gym-a@att.sch.gr>, _ΓΥΜΝΑΣΙΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΝΕΟ <igym-a@att.sch.gr>, lyk-a@att.sch.gr, epal-a@att.sch.gr, sek-a@att.sch..gr, _ΛΥΚΕΙΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΝΕΟ <ilyk-a@att.sch.gr>, ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΝΕΟ <scitalat@otenet.gr>

 -------- Προωθημένο μήνυμα --------

Θέμα:

39676_2020 Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

Fri, 20 Mar 2020 15:07:42 +0200

Από:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

Προς:

mail@dide.kar.sch.gr, mail@dide.kas.sch.gr, mail@dide.ker.sch.gr, mail@dide.kef.sch.gr, gray@dide.kef.sch.gr, mail@dide.kil.sch.gr, mail@dide.koz.sch.gr, mail@dide.kor.sch.gr, mail@dide.kyk..sch.gr, mail@dide.lak.sch.gr, mail@dide.lar.sch.gr, mail@dide.las.sch.gr, mail@dide.lef.sch.gr, mail@dide.mag.sch.gr, mail@dide.mes.sch.gr, mail@dide.xan.sch.gr, mail@dide-peiraia.att.sch.gr, mail@dide.pel.sch.gr, mail@dide.pie.sch.gr, mail@dide.pre.sch.gr, mail@dide.reth.sch.gr, mail@dide.rod.sch.gr, mail@dide.sam.sch.gr, mail@dide.tri.sch.gr, mail@dide.fth.sch.gr, mail@dide.flo.sch.gr, mail@dide.fok.sch.gr, mail@dide.chal.sch.gr, mail@dide.chan.sch.gr, mail@dide.chi.sch.gr, mail@dide.les.sch.gr, mail@dipe-a-athin.att.sch.gr, mail@dipe-v-ath.att.sch.gr, mail@dipe-g-athin.att.sch.gr, mail@dipe-d-athin.att.sch.gr, mail@dipe.ait.sch.gr, mail@dipe-anatol.att.sch.gr, mail@dipe.arg.sch.gr, mail@dipe.ark.sch.gr, mail@dipe.art.sch.gr, mail@dipe.ach.sch.gr, mail@dipe.voi.sch.gr, mail@dipe.gre.sch.gr, dipdram@sch.gr, mail@dipe-dytik.att.sch.gr, mail@dipe.dod.sch.gr, mail@dipe.evr.sch.gr, mail@dipe.eyv.sch.gr, mail@dipe.eyr.sch.gr, mail@dipe.zak.sch.gr, mail@dipe.ilei.sch.gr, mail@dipe.ima.sch.gr, mail@dipe.ira.sch.gr, mail@dipe-a.thess.sch.gr, mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr, mail@dipe..thesp.sch.gr, mail@dipe.ioa.sch.gr, mail@dipe.kav.sch.gr, mail@dipe.kar.sch.gr, mail@dipe.kas.sch.gr, mail@dipe.ker.sch.gr, mail@dipe.kef.sch.gr, mail@dipe.kil.sch.gr, mail@dipe.koz.sch.gr, mail@dipe.kor.sch.gr, mail@dipe.kyk.sch.gr, mail@dipe.lak.sch.gr, mail@dipe.lar.sch.gr, mail@dipe.las.sch.gr, mail@dipe.les.sch.gr, mail@dipe.lef.sch.gr, mail@dipe.mag.sch.gr, mail@dipe.mes..sch.gr, mail@dipe.xan.sch.gr, mail@dipe-peiraia.att.sch.gr, mail@dipe.pel.sch.gr, mail@dipe.pie.sch.gr, mail@dipe.pre.sch.gr, mail@dipe.reth.sch.gr, mail@dipe.rod.sch.gr, mail@dipe.sam.sch.gr, mail@dipe.ser.sch.gr, mail@dipe.tri.sch.gr, mail@dipe.fth.sch.gr, mail@dipe.flo.sch.gr, mail@dipe.fok.sch.gr, mail@dipe.chal.sch.gr, mail@dipe.chan.sch.gr, mail@dipe.chi.sch.gr, pdeamthr@sch.gr, mail@attik.pde.sch.gr, mail@vaigaiou.pde.sch.gr, mail@dellad.pde.sch.gr, mail@dmaked.pde.sch.gr, mail@ipeir.pde.sch.gr, mail@thess.pde.sch.gr, mail@ionion.pde.sch.gr, mail@kmaked.pde.sch.gr, mail@kritis.pde.sch.gr, mail@naigaiou.pde.sch.gr, mail@pelop.pde.sch.gr, mail@stellad.pde.sch.gr, mail@dide-a-ath.att.sch.gr, mail@dide-v-ath.att.sch.gr, mail@dide-g-ath.att.sch.gr, protokollo@cdseda.att..sch.gr, mail@dide-d-ath.att.sch.gr, mail@dide.ait.sch.gr, mail@dide-anatol.att.sch.gr, mail@dide.arg.sch.gr, mail@dide.ark.sch.gr, mail@dide.art.sch.gr, mail@dide.ach.sch.gr, mail@dide.voi.sch.gr, mail@dide.gre.sch.gr, mail@dide.dra.sch.gr, dytimail@sch.gr, mail@dide.dod.sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr, mail@dide.eyv.sch.gr, mail@dide.eyr.sch.gr, mail@dide.zak.sch.gr, mail@dide.ilei.sch.gr, mail@dide.ima.sch.gr, mail@dide.thesp.sch.gr, mail@dide-a.thess.sch.gr, mail@dide.ioa.sch.gr, mail@dide.kav.sch.gr, info@sivitanidios.edu.gr, mail@dide.ira.sch.gr, mail@dide.ser.sch.gr, mail@dide-v.thess.sch.gr

 Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 39676/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.