Οι υπολογιστές μας δεν είναι πάντα στην δική μας βούληση και έλεγχο...

2018-05-21 21:29

της Δήμητρας Σπανού

προς gada@hellenicpolice.gr;

Παρεμβάσεις στον υπολογιστή μου. Δεν ελεγχω πια ούτε την επιφάνεια εργασίας μου

Καταγγελία

Από αρκετό καιρό έχω διαπιστώσει ότι κάτι συμβαίνει με την χρήση του ιντερνετ. Κάποιες φορές έχω internet  χωρίς να έχω ανοίξει το ρούτερ. Τελευταία οι παρεμβάσεις ξεπέρασαν τα όρια . Την ώρα που χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου παίρνουν τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας μου και δεν μπορώ να κάνω την δουλειά μου, Εάν μπορεί να γίνει κάτι ειδοποιήστε με στο mail αποστολής και να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ Δήμητρα Σπανού

 AE 942114