Οικολογική προσέγγιση από TV: Από δορυφόρο καταγράφεται η ρύπανση στην πορεία μεμονωμένων πλοίων στο Αιγαίο, ανακοινώθηκε σε επιστημονική έρευνα. Ας προσέχουν τα πλοία μας ώστε να συνεχιστεί η παρουσία τους στην θάλασσα αυτή

2020-12-30 17:37

της Δήμητρας Σπανού

Από τηλεοπτικές ειδήσεις αξιοσημείωτη είδηση: Αφορά, επιστημονική έρευνα, για την δυνατότητα δορυφορικής καταγραφής της εκπομπής οξειδίων αζώτου καυσαερίων πλοίων στο Αιγαίο και μάλιστα κατά την διέλευση του δορυφόρου στην περιοχή, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο δορυφόρος σύμφωνα με την είδηση, καταγράφει κατά την κίνηση συγκεκριμένου πλοίου στην πορεία του την εκπομπή καυσαερίων . Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση των πλοιοκτητών, ώστε  για να συνεχίσει ο πλους των πλοίων  στο Αιγαίο.